1. Mappenstructuur maken met de Verkenner

Start de Verkenner

Klik op de startknop:

Kies PROGAMMA’S, WINDOWS VERKENNER (rechter muisknop op start linksonder in het scherm)
Dubbelklik in het linker venster op A:\ voor de diskette of op C:\ en klimk dan op de map ‘Mijn Documenten’.


Klik in de menubalk op BESTAND/NIEUW/MAP.


In het rechtervenster staat de map, de onderste in de rij.
Geef de nieuwe map de naam van jullie afkorting en dan <Enter>
Wanneer je niet kunt typen in de naam, klik dan 1 maal op de naam deze wordt dan blauw en klik daarna nog een keer. Nu kun je de map een naam geven.

Maak binnen die map nog een nieuwe mappen aan. Noem deze ‘images’. In deze map bewaar je alle plaatjes die je gebruikt voor je site.

1. Klik in de menubalk op BESTAND/NIEUW/MAP.
2. Geef de nieuwe map de naam ‘images’.
3. Druk op <Enter>.

2. Webpagina's maken met Frontpage Express
In Internet Explorer 4 en 5 zit een HTML editor waarmee je je homepage op een hele visuele manier kunt maken: Frontpage Express.

Om het programma te starten klik je op 'Start' en ga je naar 'Programma's'. Onder 'Bureau-accessoires' -> 'Internet-werkset' staat 'Frontpage Express'. Open deze en je kunt aan de slag om je homepage te maken. Als het programma daar niet is download het dan via www.aardrijkskunde.org/coornher/klas2

2.1 De homepage
Start Frontpage Express.
Je krijgt een blanco pagina voor je.
Je gaat de introductie-pagina maken. Alle websites beginnen met een pagina die index.htm heet. Wanneer je www.aardrijkskunde.org/coornhert gaat bekijken bekijk je eigenlijk www.aardrijkskunde.org/coornhert/index.htm
Type de kop van je indexpagina, b.v. VULKANISME
Je kan de tekst net zo opmaken als in WORD: de letter en de grootte kiezen, uitlijnen en centreren, etc.
De lettergrootte kun je ook heel makkelijk bepalen met

Kleur van de letters bepalen doe je met:


Geef je pagina een achtergrondkleur. Klik op OPMAAK/ACHTERGROND.

Klik op de pijltjes om meer kleuren te zien. Kies een goede achtergrondkleur voor je pagina.

Bewaar je HomePage. Klik op BESTAND, Klik op OPSLAAN. Geef je pagina een titel. De titel gebruik je later bij het maken van links. Klik op ALS BESTAND. Klik op het pijltje bij OPSLAAN IN om de goede drive en de goede map te vinden: A:\
De pagina die een bezoeker van je site het eerste moet zien noem je INDEX.HTM heten (kleine letters mag ook), anders werkt je site niet. HTM is ook verplicht.

Je mag NOOIT spaties gebruiken in de bestandsnamen! Wil je toch een opening om duidelijkere bestandsnamen te hebben kun je bijvoorbeeld een streepje onder aan de regel gebruiken bijvoorbeeld: hoofdstuk_1.htm.
Dus Let Op! Hoofdstuk 1.htm mag en kan niet!

Je kunt de pagina nu bekijken in de browser door naar de verkenner te gaan. Dubbel klik op a:\index.htm. Als het resultaat je niet bevalt kun je de pagina aanpassen.


Opmerking: In Frontpage Express kun je niet direct knippen en plakken vanuit bijvoorbeeld Word: er komen codes mee die je moet verwijderen. Het kan wel zonder codes als je eerst de tekst naar Wordpad of kladblok kopieert, en daarna naar Frontpage Express. Zo raak je de codes op een omslachtige manier toch nog kwijt.

2.2.Een nieuwe pagina maken
Start FrontPage Express (zie 2 voor het opstarten van Frontpage Express)
Klik op BESTAND/NIEUW/NORMALE PAGINA.


Bewaar je bestand. Klik op BESTAND, Klik op OPSLAAN. Geef het bestand een titel. Klik op ALS BESTAND. Klik op het pijltje bij OPSLAAN ALS om de goede drive en de goede map te vinden: A:\. Geef het bestand de naam: INHOUD.HTM

Gaat het niet goed? Maak je laatste handeling ongedaan.Net als in WORD is dit nu even een belangrijke knop:

2.3 Links maken
Op de pagina’s kun je hyperlinks plaatsen: externe links naar een andere Internetpagina, interne links naar een pagina binnen je eigen site of naar een document. Op je HomePage kun je bijvoorbeeld een link maken naar de http://www.aardrijkskunde.org
Als je een link naar een andere site wil maken moet er altijd http:// voor staan. Maak je een link naar een eigen pagina binnen je site moet je eerst twee puntjes typen en dan een /
Bijvoorbeeld ../hoofdstuk1.htm

2.3.1. Links maken naar een internetadres
Open in FrontPage Express het bestand van je eigen HomePage.
Selecteer een woord in je tekst.
Klik op de knop: hyperlink invoegen

of gebruik Invoegen / hyperlink van de menubalk. Je krijgt het volgende scherm:

http betekent dat het om een WWW pagina handelt. URL staat voor Universal Resource Location, het systeem om elke pagina op het WWW een unieke naam te geven.
Klik op OK.
Bewaar het gewijzigd bestand: Kies Bestand/Opslaan, of kies <Ctrl –s>

Je kunt ook links maken door de Internetpagina waar de link naar gaat verwijzen in de browser op te zoeken. Dat gaat als volgt.

Selecteer één of meer woorden in je tekst, bijvoorbeeld: hoofdstuk1
Klik Frontpage Express weg door op het minimaliseersymbool te klikken:

Klik op de knop voor het maken van een hyperlink:


Je ziet nu het scherm Hyperlink maken De URL, ../hoofdstuk1.htm.
Klik op OK.
Bewaar het gewijzigd bestand: Kies Bestand/ Opslaan, of kies <Ctrl –s>

2.3.2. Makkelijk links maken naar andere pagina’s in je eigen site
Je hebt je inhoudspagina af. Je wil dat als je bijvoorbeeld op hoofdstuk1 drukt in de inhoudspagina je ook bij de pagina van hoofdstuk 1 komt. Dit kan door middel van een hyperlink naar een pagina met de titel hoofdstuk 1 te verwijzen.

Stap 1: Maak die nieuwe html pagina met de titel hoofdstuk 1. Dat gaat als volgt:
Kies in FrontPage Express voor bestand / nieuw en kies “normale pagina“. Of:
Bewaar de eerder gemaakte homepage onder de nieuwe naam “hoofdstuk1.htm”.
Nieuwe pagina’s maken op basis van bestaande houdt je layout consistent.
Sla je bestand op in de je map en geef het de titel
Pas op: De titel is belangrijk voor het maken van links, wanneer je de titel niet uniek (dat er maar één van is) maakt, weet je niet naar welke pagina je link verwijst.


Kies voor het tabblad Pagina’s openen. Je ziet de titels van de eerder gemaakte pagina’s van je Portfolio.
Kies het bestand waarnaar je wil verwijzen en klik op OK. Frontpage Express komt met een evidente waarschuwing die echter een diepere betekenis heeft. De koppeling naar het bestand “hoofdstuk1.htm” moet een koppeling zijn met een zogenaamde relatieve adressering, dus zonder de diskdrive letter of directory. Niet iets als “A:\hoofdstuk1.htm”, maar gewoon “hoofdstuk.htm” De reden hiervoor is dat de eerdergenoemde en dus foute referentie niet meer zal kloppen op de webserver. Wan iemand anders heeft niet jou site op diskette staan.

Let op: FrontPage Express verwijst bij het maken van een link naar de titel van een HTML bestand in plaats van naar de bestandsnaam. Geef de pagina's dus altijd zinnige titels.
2.3.2 Links maken naar bestanden in je site
Gewone wordbestanden kun je ook via een link naar het originele document opnemen.

Wanneer iemand in de browser op die link klikt, dan is het afhankelijk van de gebruikte browser wat er gebeurt. Er kunnen zich twee mogelijkheden voordoen: je kunt kiezen het bestand te downloaden, dus bewaren, of je kunt kiezen het meteen te openen. Bij meteen openen kan het desbetreffende document in Word geopend worden los van de browser of met het uiterlijk van Word zichtbaar worden in de browser.
Let op: Een Word-bestand kan alleen bekeken worden door mensen die Word op hun computer hebben staan.

Het bestand waar naartoe gelinkt wordt moet als Worddocument in de desbetreffende map worden opgenomen en ook geupload worden.

Selecteer het woord of de woorden waar de link op moet worden aangebracht.
Kies hyperlink invoeren.

Kies het tabblad World Wide Web.
Kies als type: Overige.
Nu moet je zelf de map en de bestandsnaam opgeven: naam_bestand.doc.
Bewaar het gewijzigd bestand: Kies Bestand/ Opslaan, of kies <Ctrl –s>

Probeer de link uit door in Verkenner op je index.htm te klikken en via die pagina de andere pagina’s te openen.

2.4 Figuur invoegen

Plaatjes bewaar je in een mapje images. Je kun plaatjes van internet opslaan door met de rechter muisknop op het plaatje te klikken. Kies dan opslaan als. Ga naar je eigen mapje waar je site staat, open het mapje images. Geef het bestand een naam (weer zonder spaties) bijvoorbeeld mooi_plaatje.gif of mooi_plaatje.jpg en sla het op. .jpg en .gif zijn soorten plaatjes, het geeft aan hoe het plaatje door de computer gelezen moet worden. Je hebt nog meer soorten plaatjes, maar bij op internet worden bij goede sites alleen .gif en .jpg plaatjes gebruikt. Andere soorten plaatjes zijn vaak te groot waardoor het heel lang kan duren voordat je pagina te zien is. Je kan rechts onderin zien hoelang FrontPage schat dat een computer nodig heeft om de pagina te laten zien als iemand hem via internet wil bekijken.

Ga op de plek staan waar een foto moet komen. Klik op de knop: Afbeelding invoegen, of klik in de menubalk op INVOEGEN/AFBEELDING. Zoek via Bladeren je fotobestand op.

Zet de foto in het midden met de knop Centreren.
Vind je de foto te groot dan kan je de grootte aanpassen door te klikken op de foto. Daarna in een hoek op een handvat klikken en vasthouden en schuiven tot de gewenste grootte bereikt is.
N.B. Het bestand blijft even groot, dus wanneer je een kleiner bestand wilt, zodat het bestand sneller binnenkomt bij mensen met een modem, dan moet je in een tekenprogramma het bestand verkleinen


Valkuil
Ik zie geen plaatje in de browser
Open in Frontpage je index.htm of andere html pagina. Klik op View and HTML. Als er voor de bestandsnaam van het plaatje een heel pad staat; bijvoorbeeld: //file:/C:/homepage/achtergrond.gif dan haal je het eerste gedeelte weg zodat er alleen nog achtergrond.gif staat. Zorg ervoor dat dit bestandje in dezelfde map staat als je index.htm. Klik op OK en sla het bestand nog een keer op. In de browser moet je de pagina vernieuwen (refresh).
Plaatje in de achtergrond
Je kunt ook plaatjes in de achtergrond plaatsen kies daarvoor bij Bestand -> Eigenschappen van de pagina… -> en kies dan het tabblad achtergrond.
Je moet wel opletten dat de tekst nog steeds leesbaar blijft. Je kan met sommige tekenprogramma’s wel het plaatje wat vervagen door er een laag overheen te leggen die een beetje doorzichtig is. Even moeilijk er is een layer over met een lage Alpha.