Onderzoek doen

Onderzoek doe je niet zomaar. Je wilt iets leren. Om het leren en het onderzoek niet alleen makkelijker te maken maar ook beter is het handig om je onderzoek in enkele stappen uit te voeren.

1 Orientatie
Je gaat je in het onderwerp verdiepen. Waar gaat het over?

2 Probleemstelling
Je moet proberen het onderwerp in te perken. Anders gezegd: je schrijft op wát je wilt gaan bestuderen van je onderwerp of wát je wilt gaan onderzoeken. Het grootste probleem is meestal niet dat je te weinig informatie kunt vinden, maar teveel. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Dat risico loop je als je onderwerp te ruim is.
Formuleer omtrent jouw onderwerp een aantal begrippen die je voor jezelf gaat verhelderen. Het definiëren van de definities zorgt ervoor dat je de betekenis voor jezelf helder hebt en dat deze niet in de loop van je onderzoek gaan verschuiven, zodat je onderzoek ook (ongewild) veranderd. Maak je definities zo veel mogelijk zonder woordenboek. Het gaat erom wat jij bedoelt met de begrippen. Daarna kun je aan met behulp van een woordenboek jou definities bekijken en wanneer nodig aanpassen,zodat de definitie duidelijker wordt. Lopen de definities sterk uiteen dan moet je op zoek naar een begrip dat beter aangeeft wat jij bedoeld.

Wat is je probleemstelling?
Een goede probleemstelling bestaat uit:
een doelstelling:
Wat wil je bereiken.
een vraagstelling
Welke informatie heb je nodig om de doelstelling te bereiken?

De probleemstelling valt dus uiteen in de doelstelling en de vraagstelling. De doelstelling geeft richting aan het onderzoek, wat wil je met het onderzoek bereiken. De vraagstelling daarentegen geeft aan waar het onderzoek inhoudelijk over gaat, dat is, welke informatie nodig is om de doelstelling te bereiken. De doelstelling wordt altijd geponeerd als een stelling, een gegeven, terwijl de vraagstelling altijd in de vorm van een vraag wordt gesteld.
De vraag naar informatie heeft altijd een doel. Voor jou als onderzoeker is het belangrijk te weten met welk doel je het onderzoek doet. Zonder deze doelstelling mist het onderzoek sturing en kan het dus zo zijn dat het onderzoek informatie oplevert om een ander doel te bereiken dan het eigenlijke doel van de opdracht was.

3 Hoofdvraag en deelvragen formuleren
Een logisch gevolg hierop dat je enkele vragen gaat formuleren waarop je tijdens je onderzoek een antwoord op probeert te vinden.
Allereerst is dat een hoofdvraag die eigenlijk het belangrijkste is van je onderzoek. Dat wil je onderzoeken.
Enkele deelvragen helpen je om de hoofdvraag te beantwoorden.

4 Informatie verzamelen
Je hebt al wat informatie gevonden tijdens de oriënterende fase. Deze informatie loop je kritisch na. Wat heb je nodig en wat niet? Ontbreekt er nog informatie die je nodig hebt om je onderzoek te doen?

5 Antwoord geven op de deelvragen en vervolgens op de hoofdvraag.

6 Eigen mening

7 Presentatie