Bosatlas

De Bosaltlas is een boek met allemaal kaarten. Als je iets moet opzoeken kun je natuurlijk alle kaarten bekijken totdat je de goede hebt gevonden. Zul je altijd zien dat de kaart die jij nodig hebt helemaal achterin de Bosatlas zit.

Er zijn veel snellere en handigere manieren om de kaart op te zoeken die jij nodig hebt.

We gaan eens kijken hoe dat allemaal kan.

Als je op zoek bent naar een land of een groot gebied in de wereld, dan kun je het beste de bladwijzer gebruiken. Deze staat achter in de Grote Bosatlas.

In de bladwijzer staan een aantal kaarten met daarin hokjes.

Bij die hokjes staat een naam van het land of gebied en de bladzijde waar je deze kaart in de Bosatlas kunt vinden.

 

 

 

 

 

 

Ook staat er een 'Algemene inhoud' in de Bosatlas. Die is onderverdeelt in een aantal gebieden:

· Nederland
· Europa
· Voormalig Sovjet Unie
· Azië
· Australië
· Afrika
· Noord-Amerika
· Zuid-Amerika
· De Aarde
Daarbij staat precies welke informatie er over dat gebied te vinden is in de Bosatlas.

Als je een plaats (stad), rivier of berg wilt vinden kun je het beste het register gebruiken.
Het register staat achterin de Bosatlas.
Als je iets op wilt zoeken moet je wel het alfabet kennen, want alles staat op alfabetische volgorde.

 

Om te bergrijpen wat alle kleuren, bolletjes, streepjes, kleuren en lijnen betekenen moet je in de legenda kijken.
Hier worden deze tekens uitgelegd.

De legenda staat voorin de Bosatlas.


Let op dat je wel de goede legenda pakt want zoals je kunt zien zijn er verschillende legenda's voor verschillende kaarten.


 

 

 

Heb je de kaart gevonden die je nodig hebt, zie dan zie je misschien allemaal afkortingen.
Je hebt net geleerd dat je in de legenda moet kijken als je iets tegenkomt op de kaart waar je de betekenis niet van weet. Blijkt dat je de betekenis daar niet kunt vinden!
Voor de afkortingen hebben ze een aparte lijst in de Bosatlas, waar je de betekenis van die afkortingen kunt vinden.

In de lijst "Afkortingen" staat eerst de afkorting en vervolgens de betekenis daarvan.