Vulkanisme

Een vulkaan is eigenlijk een plek waar er magma uit de mantel naar buiten stroomt. Eenmaal uit de mantel noemen we het magma lava. Je hebt op drie verschillende soorten plekken op aarde vulkanisme die alle een andere oorzaak hebben.

Midoceanische rug
Bij "Wat is de aarde" heb je al de eerste kunnen zien. Dat is de midoceanische rug. Doordat de confectiestromen wordt de oceanischekorst uit elkaar getrokken en geduwd. Er is dan een opening tussen de korsten en zo kan er magma naar boven komen.

Subductiezone
Waar de oceanischekorst onder de continentalekorst duikt, subductie, wordt de oceanische korst weer opgewarmd door de hitte in de mantel. Die hete oceanischekorts gaat weer smelten en de druk in de aardkorst neemt toe. Hierdoor ontstaat op de continentalekorst een vulkaan recht boven de subductiezone.

Hot Spots
Op sommige plaatsen in de mantel zit een actieve magma haard, zogenaamde hot spots. Ophopingen van magma in de mantel. Dit magma brandt als de druk hoog genoehg is een gat door de continentalekorst of oceanischekorst.
De hot spot in de mantel beweegt niet, de korts kan wel bewegen, zeker de oceanischekorst. Zo kan het zijn dat er een heleboel 'oude' hot spotvulkanen op een rijtje liggen met aan het begin een nieuwe hot spotvulkaan.