Rwanda

1885 Conferentie van Berlijn => Rwanda onder Duits protectoraat
1919 Verdrag van Versailles => Rwanda onder Belgisch protectoraat

Er werd geen onderscheid gemaakt tussen Hutu’s en Tutsi’s, er was nauwelijks etnische verdeling.
Tutsi’s 15% van de bevolking (waren over het algemeen iets rijker)
Hutu’s 85% van de bevolking (waren over het algemeen iets armer)
Belgen deden aan een verdeel en heers politiek. Door een deel van de bevolking te bevoordelen krijgen de overheersers greep op die bevolkingsgroep en die bevolkingsgroep zorgt dat de rest rustig blijft zodat zij kunnen genieten van de voordelen.
In dit geval werden de Tutsi’s bevoordeeld.

1959 Hutu’s kwamen in opstand met steun van de Belgen. De Belgen steunden de Hutu’s omdat de Tusi’s meer vrijheid wilden en een onafhankelijke staat. Door de steun van de Belgen aan de Hutu’s moesten de Tusi’s de aftochtblazen i.p.v. de Belgen.
1962 Onafhankelijkheid van Rwanda
1963-1964 Moorden onder de Tutsi-bevolking
1987 Rwandees Patriotisch Front (RPF) opgericht in het buurland Uganda. Daar verenigen de gevluchte Tusi’s zich.
1990 RPF valt Rwanda binnen maar Hutu’s slaan dit af met de hulp van België.
1993 RPF en de regering van Rwanda sluiten een vredes akkoord
6 april 1994

aanslag en de president van Rwanda komt om (Habyarimana). Tusi’s krijgen de schuld.

April-juni 1994 Genocide. 1miljoen doden onder Tutsi’s en gematigde Hutu’s
4 juni 1994 RPF neemt Kalagi in: nieuwe regering.
1994 1,5 miljoen Hutu’s naar Zaïre (nu Congo)
1996-2000 terugkeer van Hutu’s naar Rwanda door regeringsbeleid:
formeel het onderscheid Hutu’s en Tutsi’s afgeschaft
verdorpingsbeleid (voorzieningen en contacten)