De Derde Wereld
Derde wereld landen zijn landen met lage en middeninkomens.
Een paar jaar geleden werd er een onderscheid gemaakt tussen de Eerste Wereld, de westerse wereld, de Tweede Wereld, de communistische landen en de rest, de Derde Wereld. Deze derde wereld landen vielen buiten de economieën van de twee andere werelden.
De derde wereld landen worden nu ook wel ontwikkelingslanden genoemd.
Communistische landen waren landen waar productie- en consumptiemiddelen in gemeenschappelijk bezit waren. Cuba is daarvan nog een voorbeeld.
Definitie die de Verenigde Naties hanteren: Een ontwikkelingsland is een land met een zwakke economische structuur en armoede onder grote delen van de doorgaans snelgroeiende bevolking, die zich in toenemende mate bewust is van de armoedige situatie.