Internationale Ontwikkeling
Ontwikkeling

Kenmerken van ontwikkeling
Inrichting
Levens-omstandigheden
Bestaanswijzen
Bevolking
Waardoor blijft ontwikkeling bestaan